sunum
arge
Yazdır

KALİTE

MAYA GIDA; 

  • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal, organoleptik  veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, değişen ve gelişen  müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve istenilen terminde müşteriye sunulmasını sağlamayı,
  • Müşteri geri bildirimlerini etkin şekilde yöneterek, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştiren ve bu kültürü destekleyen güvenilir bir firma olmayı ,
  • Kalite Yönetim ve Gıda Güvenliği  Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini arttırmayı,
  • Yasal ve Düzenleyici şartlara uygunluğu sağlayarak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmeyi,
  • Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimseyerek ve uygulayarak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmayı,
  • Tedarikçilerimiz/müşterilerimiz ile birlikte teknolojik arge alt yapımızı ,üretim alt yapımızı  ve bilgi teknolojisi imkanlarımızı kullanarak tüm süreçlerde sürekli gelişimi sağlamayı,
  • Sektörde uluslararası platformda etkin rol oynamayı,
  • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı

Kalite ve Gıda güvenliği politikası olarak benimsemiştir.